Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

Eventualni SIGMET-i Francuske, Makedonije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Švicarske i Rimskog FIR-a nisu grafički prikazani.

Eventualni SIGMET-i Francuske, Makedonije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke i Rimskog FIR-a nisu grafički prikazani.

SIGMET Hrvatska

LDZO SIGMET 8 VALID 121400/121600 LDZA-
LDZO ZAGREB FIR EMBD TS FCST WI N4434 E01317 - N4529 E01357 - N4528
E01514 - N4428 E01511 - N4330 E01431 - N4434 E01317 TOP FL340 STNR
NC=
LDZO SIGMET 9 VALID 121500/121700 LDZA-
LDZO ZAGREB FIR SEV TURB FCST WI N4527 E01507 - N4428 E01323 - N4330
E01431 - N4221 E01613 - N4126 E01819 - N4225 E01831 - N4527 E01507
SFC/FL150 STNR NC=

SIGMET Bosna i Hercegovina

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Slovenija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Austrija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Srbija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Mađarska

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Italija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.
Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.
Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.