Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

Eventualni SIGMET-i Francuske, Makedonije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Švicarske i Rimskog FIR-a nisu grafički prikazani.

Eventualni SIGMET-i Francuske, Makedonije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke i Rimskog FIR-a nisu grafički prikazani.

SIGMET Hrvatska

LDZO SIGMET F09 VALID 021953/022200 LDZA-
LDZO ZAGREB FIR SEV ICE (FZRA) FCST AT 1953Z WI N4614 E01659 - N4555
E01851 - N4503 E01840 - N4459 E01616 - N4512 E01558 - N4546 E01544 -
N4614 E01659 SFC/6000FT STNR NC=
LDZO SIGMET T05 VALID 022120/022300 LDZA-
LDZO ZAGREB FIR EMBD TS OBS AT 2120Z WI N4424 E01330 - N4457 E01451
- N4352 E01610 - N4315 E01453 - N4424 E01330 TOP FL300 STNR NC=
LDZO SIGMET U02 VALID 021945/022345 LDZA-
LDZO ZAGREB FIR SEV TURB FCST AT 1945Z WI N4527 E01429 - N4506
E01505 - N4421 E01510 - N4436 E01437 - N4518 E01409 - N4527 E01429
SFC/6000FT STNR WKN=

SIGMET Bosna i Hercegovina

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Slovenija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Austrija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Srbija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Mađarska

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

SIGMET Italija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.
Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.
Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.