Poštovani korisnici,

Od 20. svibnja 2021. u 02:00 UTC HKZP će umjesto GAFOR-a početi izdavati eGAFOR. eGAFOR je nova prognoza meteorološkog utjecaja na rutama za generalnu avijaciju, koja će se simultano, koordinirano i harmonizirano proizvoditi u FIR-ovima Zagreb, Beograd, Bratislava, Bukurešt, Budimpešta, Ljubljana i Sarajevo. Više o eGAFOR-u možete vidjeti na ovom linku.

Dear users,
Starting from May 20th 2021 at 02:00 UTC CCL will issue eGAFOR instead of GAFOR. eGAFOR is a new forecast of meteorological impact on general aviation routes that will be produced simultaneously and coordinated between FIRs Zagreb, Belgrade, Bratislava, Bucharest, Budapest, Ljubljana and Sarajevo. You can find out more about eGAFOR here.