Vjetar

Grmljavina

Temperatura

Ruža vjetrova

Čestina pojave grmljavine po mjesecima

Godišnji hod temperature