S danom 12.10.2020. od 08 UTC HKZP je uveo promjenu u izdavanju prognoza za letove na nižim nivoima. Umjesto dotadašnjeg izdavanja SWL karata za 5 (ljeti), odnosno 3 (zimi) dnevna termina, uvelo se izdavanje SWL prognoza za 6 vremenskih perioda u danu, a koji ukupno pokrivaju sva 24 sata.

Posljedica ovakve promjene je da će se AIRMET, upozorenje koja se izdaje za pojavu koja nije prognozirane LLF prognozom, izdavati samo u slučajevima nemogućnosti izdavanja SWL prognoze.

From 08 UTC on October 12th 2020 CCL introduced a change in the issuance of forecasts for low level flights. Instead of the issuance of SWL charts for 5 (summer) and 3 (winter) daily times, the issuance of SWL forecasts for 6 time periods per day, which cover a total of 24 hours, was introduced.

The consequence of such a change is that AIRMET, a warning issued for phenomena not predicted by the LLF forecast, will be issued only in cases when a SWL forecast cannot be issued.

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

AIRMET Hrvatska

AIRMET Bosna i Hercegovina

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

AIRMET Slovenija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

AIRMET Austrija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

AIRMET Srbija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

AIRMET Mađarska

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.

AIRMET Italija

Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.
Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.
Nemate uloge koje su potrebne za pristupanje ovom portletu.