Registrirani zrakoplovni korisnici imaju na raspolaganju više zrakoplovnog meteorološkog materijala. Da biste se registrirali, molimo vas da na e-poštu: met@crocontrol.hr pošaljete slijedeće podatke :

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa e-pošte:

Broj telefona:

Br. pilotske dozvole:

Vrsta dozvole i pripadajućih ovlaštenja:

Osnova traženja za neletačko osoblje:

Ukoliko imate problema sa slanjem zahtjeva za registraciju, molimo vas da javite na stjepko.jancijev@crocontrol.hr

Registered aeronautical users can access more aeronautical meteorological data. To register, please send an email to met@crocontrol.hr containing:

 

Name and family name:

Address:

e-mail:

Phone number:

Pilot license No.:

Type of License:

Basis of request for non-flying personnel:

 

If you are having problems with emailing the registration request, please contact stjepko.jancijev@crocontrol.hr .